cửu âm đại điển
Vân Mộng Thiên Hương QuyếtThiên Ma Bí Pháp
Đệ Nhất Ma Công Tây Vực, làm sao truyền vào Niệm La Bá, không ai biết rõ, chỉ biết Ma Công này cực thích hợp cho nữ tu luyện, có thể mượn ma khí phát huy sức mạnh mê hoặc đến cực đỉnh. Khi luyện thành công, người luyện lúc vui lúc buồn, mỗi lời nói hành động đều có sức mê hoặc, khiến địch như rơi vào ảo cảnh, diệt địch trong chớp mắt.

Thiên Ma Bí Pháp

Thiên Ma Bí Pháp
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Niệm La Bá
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
ÂmNhu
Lực Tay: +244
Thân Pháp: +203
Nội Tức: +134
Canh Khí: +124
Thể Phách: +120
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +366
Thân Pháp: +304
Nội Tức: +201
Canh Khí: +186
Thể Phách: +180
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10140
Nội lực tối đa +2590
Sức đỡ đòn cực hạn +8310
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Ma Ngâm: Khi công kích có xác suất nhất định ngưng tụ nội công phát ra từ Tiêu Âm sắc bén, khiến mục tiêu trong 15 giây duy trì sát thương âm phải chịu.
Mị Vũ: Khi bị công kích có xác suất nhất định thi triển Mị Thuật khiến người công kích sức lực yếu dần, trong 15 giây sát thương mọi chiêu thức dưới 30%.
Thiên Ma Ảo Cảnh: Khi đồng thời chịu trạng thái "Ma Ngâm" và "Mị Vũ" sẽ tiến một bước vào ảo cảnh cho đến khi đầu óc mê loạn, không chỉ loạn phương hướng mà nộ khí cũng tiêu tan dần.
ZDN@2024