cửu âm đại điển
Lưỡng Nghi Hộ Tâm CôngNội Đan ThuậtThượng Thanh Vô Cực CôngThuần Dương Vô Cực CôngỶ Thiên Đồ Long CôngThái Cực Thần CôngVõ Đang Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Võ Đang Hội Ý Công

Võ Đang Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Võ Đang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
Thái cực
Lực Tay: +221
Thân Pháp: +94
Nội Tức: +346
Canh Khí: +112
Thể Phách: +147
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +331
Thân Pháp: +141
Nội Tức: +519
Canh Khí: +168
Thể Phách: +220
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10500
Nội lực tối đa +3090
Sức đỡ đòn cực hạn +8040
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Hóa Khí: Khi bị tấn công có tỉ lệ nhất định hóa kình hấp thu 30% sát thương, và bản thân hồi phục Khí Huyết nhất định.
Dẫn Kình/font>: Khi bị tấn công có tỉ lệ nhất định kéo dỡ 30% sát thương, và gây sát thương Nhu nhất định cho đối phương.
Thái Cực Vi Đạo: Khi "Hóa Khí" và "Dẫn Kình" kích hoạt sẽ khiến tất cả sát thương chiêu thức bản thân tăng Sát thương chiêu thức tăng 10%, tối đa cộng dồn 5 tầng, tấn công xong xóa, duy trì 10s.
ZDN@2024