cửu âm đại điển
Thông Tuệ CôngMinh Ngọc CôngVong Tình Thiên ThưLiên Hoa Bảo GiámCửu Thiên Tiên QuyếtKhê Nguyệt Hoa Hương TậpQuân Tử Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Quân Tử Hội Ý Công

Quân Tử Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Quân Tử Đường
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
ÂmNhu
Lực Tay: +147
Thân Pháp: +158
Nội Tức: +313
Canh Khí: +149
Thể Phách: +153
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +220
Thân Pháp: +237
Nội Tức: +469
Canh Khí: +223
Thể Phách: +229
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10650
Nội lực tối đa +3050
Sức đỡ đòn cực hạn +9540
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Hàn Nguyệt Kinh Hồn: Công kích hoặc bị công kích có xác suất nhất định nhận được 5 tầng trạng thái "Hàn Nguyệt", mỗi tầng tất cả sát thương chiêu thức tăng 10%, bị công kích giảm miễn sát thương 10%, mỗi lần công kích hoặc bị công kích đều có xác suất xóa 1 tầng, duy trì 15s.
Ám Hương Tẩm Cốt: Khi đỡ đòn công kích hoặc công kích bị đỡ đòn có xác suất nhất định nhận được 5 tầng trạng thái "Ám Hương", mỗi tầng giảm miễn đỡ đòn tăng 10%, bỏ qua giảm miễn đỡ đòn tăng 10%, mỗi lần đỡ đòn công kích hoặc công kích bị đỡ đòn đều có xác suất xóa 1 tầng, duy trì 15s.
ZDN@2024