cửu âm đại điển
Huyền Nguyên KinhThiên Tằm CôngThất Sát Tâm KinhHuyền Thiên Bảo LụcHoán Hồn KinhTu La Võ KinhCẩm Y Hội Ý Công
Tập Đại Thành của Cẩm Y Vệ Nội Công Tâm Pháp, lấy Toái Sát, Phá Sát, Diệt Sát, Liệt Sát, Lục Sát, Tàn Sát, Ngược Sát, làm Thất Sát, Thiên Hạ không ai không thể giết, không ai không thể sát hại.

Thất Sát Tâm Kinh

Thất Sát Tâm Kinh
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Cẩm Y Vệ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
DươngCương
Lực Tay: +96
Thân Pháp: +64
Nội Tức: +64
Canh Khí: +32
Thể Phách: +63
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +144
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +96
Canh Khí: +48
Thể Phách: +94
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3990
Nội lực tối đa +990
Sức đỡ đòn cực hạn +2450
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Túc Sát Nhất Kích: mỗi lần công kích có xác suất tích lũy 1 luồng sát khí: tăng 18 điểm Lực Tay, sau khi tích lũy 7 lần phóng ta toàn bộ sát khí, tạo thành sát thương ngoại công bằng lực tay, với đối phương có Khí huyết thấp dưới 20% tạo thành (mục tiêu mất 8% Khí huyết) điểm sát thương ngoại công
Nhân Mã Như Nhất:Khi cưỡi "Tật Bôn" kéo dài thời gian 100%
ZDN@2024