cửu âm đại điển
Tiêu Dao Tâm PhápNgọc Dương Thần CôngHàng Long Tâm PhápTửu Vũ Thần CôngCầm Long CôngThiên Nguyên Tâm phápCái Bang Hội Ý Công
Do Đỗ Khang sáng tạo, sau truyền lại cho Cái Bang, được đại trưởng lão nghiên cứu sửa đổi thành thần công, tâm pháp giảng giải "hình say ý không say, ý say thần không say". Công pháp không theo khuôn mẫu, khi gặp địch, trời đất đều say.

Tửu Vũ Thần Công

Tửu Vũ Thần Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Cái Bang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
DươngCương
Lực Tay: +219
Thân Pháp: +65
Nội Tức: +47
Canh Khí: +51
Thể Phách: +95
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +328
Thân Pháp: +97
Nội Tức: +70
Canh Khí: +76
Thể Phách: +142
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +6330
Nội lực tối đa +1385
Sức đỡ đòn cực hạn +4860
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi bắt đầu tấn công, có xác suất phát ra "Tửu Vũ", mục tiêu bị "Tửu Vũ" bắn phải trong 30s giảm mạnh ngoại phòng ngự và né, tăng 18% xác suất bạo kích.
Tửu Túy: Khi kích hoạt Tửu Vũ, bản thân nhận "Tửu Túy", liên tục cung cấp hiệu quả "Tửu Thần", lúc này mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", hiệu quả "Tửu Thần" còn lại khi công kích sẽ tăng thêm sát thương dương.
Tửu Tỉnh: Công kích khi có "Tửu Thần" đều kích hoạt hiệu quả "Tửu Tỉnh", tăng thêm 10% xác suất bạo kích bản thân, duy trì 12s.
ZDN@2024