cửu âm đại điển
Bích Du QuyếtThiên Du Quyết
Kiên trì cố gắng, ắt thành công. Khi tu luyện, cần nối huyệt đạo nội tức trong cơ thể thành cặp, sau đó nối dần hàng trăm huyệt khắp cơ thể. Nội tức như du long ngược dòng, cuồn cuộn dâng trào. Nếu hơi khắc chế sức mạnh mạnh mẽ và bá đạo này, vận dụng kết hợp giữa cương và như, thì bất khả chiến bại.

Bích Du Quyết

Bích Du Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Thiên Nhai Hải Các
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
ÂmNhu
Lực Tay: +48
Thân Pháp: +68
Nội Tức: +111
Canh Khí: +43
Thể Phách: +68
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +72
Thân Pháp: +102
Nội Tức: +166
Canh Khí: +64
Thể Phách: +102
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4020
Nội lực tối đa +1110
Sức đỡ đòn cực hạn +4380
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Du Vân: Khi bị tấn công có tỉ lệ nhận trạng thái “Du Vân” duy trì 10s: Tốc độ bản thân tăng 30%, tiếp tục bị tấn công khi ở trạng thái “Du Vân” thì hồi 119 (ảnh hưởng bởi uy lực nội công và cận chiến) điểm Nộ Khí cho bản thân (tối đa hồi 5 lần)
Kinh Long: Trong vòng 10s khi trạng thái “Du Vân” tồn tại và sau khi kết thúc, tấn công lại sẽ nhận trạng thái “Kinh Long” 10s: Sát thương chiêu thức của bản thân tăng 20%. (Sau mỗi lần kích hoạt trạng thái “Du Vân” chỉ được kích hoạt trạng thái “Kinh Long” 1 lần)
ZDN@2024