cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Mộ sắc tiêu tiêu, tàn dương thấm huyết, công quyết tương truyền là do một hiệp sĩ gặp nạn trước khi chết tự ngộ ra. Sau khi luyện thành, có thể nội thu chân khí, tung ra nhanh lẹ, như thiên thần hạ phàm, nhanh không kịp đỡ.

Tàn Dương Công Quyết

Tàn Dương Công Quyết
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 136,517,675
DươngCương
Lực Tay: +154
Thân Pháp: +150
Nội Tức: +250
Canh Khí: +227
Thể Phách: +233
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +231
Thân Pháp: +225
Nội Tức: +375
Canh Khí: +340
Thể Phách: +349
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12510
Nội lực tối đa +3170
Sức đỡ đòn cực hạn +12660
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi xuất chiêu và bị công kích sẽ tụ chân khí bảo vệ bản thân, nhận được hiệu quả bá thể trong 4s, khi bị công kích sẽ kích khởi bá thể có tỷ lệ 30% ngắt chiêu thức của mục tiêu, khi khí huyết của bản thân thấp hơn 50% còn có 30% tỷ lệ xóa các trạng thái tiêu cực. Tụ lại chân khí cần 14s.
ZDN@2024