cửu âm đại điển
Khí Trang CôngNgũ Phù KinhPhi Huyền Vũ KinhBăng Cơ Ngọc Cốt CôngNiết Bàn CôngThanh Liên Bí LụcNga My Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Nga My Hội Ý Công

Nga My Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Nga My
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
ÂmNhu
Lực Tay: +114
Thân Pháp: +166
Nội Tức: +322
Canh Khí: +171
Thể Phách: +147
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +171
Thân Pháp: +249
Nội Tức: +483
Canh Khí: +256
Thể Phách: +220
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10560
Nội lực tối đa +3070
Sức đỡ đòn cực hạn +9240
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Hoa Khai Hữu Thời: Mỗi lần công kích hoặc bị công kích sẽ nhận được 1 tầng trạng thái "Hoa Khai", lặp đến tầng 6 xong sẽ xóa bỏ đồng thời nhận được trạng thái "Hoa Khai" khiến bản thân khi bị công kích ngăn chặn 30% sát thương và khi sát thương mục tiêu kèm theo 30% sát thương nhu, tổng số thời gian công kích và bị công kích đạt đến 3 lần sẽ xóa bỏ.
Thanh Liên Tụ Hồn: Ngăn chặn 1 lần sát thương chí tử, lập tức hồi phục 15% khí huyết, thoát khỏi mục tiêu kẻ địch xung quanh và làm mục tiêu định thân 3s, thời gian hồi 45s.
ZDN@2024