cửu âm đại điển
Song Tu QuyếtThiếu Dương Thần CôngHợp Hoan QuyếtMa Tương QuyếtPhách Ảnh CôngPhệ Nguyệt Thần GiámCực Lạc Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Cực Lạc Hội Ý Công

Cực Lạc Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Cực Lạc Cốc
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
Thái cực
Lực Tay: +199
Thân Pháp: +134
Nội Tức: +272
Canh Khí: +138
Thể Phách: +177
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +298
Thân Pháp: +201
Nội Tức: +408
Canh Khí: +207
Thể Phách: +265
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10950
Nội lực tối đa +2980
Sức đỡ đòn cực hạn +9150
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Cô Lang Thôn Nguyệt: Trong thời gian ngắn tấn công mục tiêu liên tục 6 lần, 3 lần sau liên tục tấn công có thể hấp thu sát thương bằng 60% khí huyết.
Phệ Quang Lưu Ảnh: Khi khí huyết bản thân cao hơn 70%, tấn công mục tiêu có tỷ lệ nhận 1 tầng trạng thái "Ngưng Huyết", khi xuất chiêu sẽ giảm 2% nội lực tiêu hao, duy trì 100s, tối đa chồng 15 tầng, nếu ở trạng thái này và khí huyết bản thân thấp hơn 30% khi bị tấn công sẽ tiêu hao tất cả trạng thái Ngưng Huyết hồi phục khí huyết và nội khí, lượng hồi phục tăng theo số tầng.
ZDN@2024