cửu âm đại điển
Huyền Nguyên Khống Thủy QuyếtThương Lan Bí Phổ
Thần Thủy Cung Độc Môn Kỳ Công, "Huyền giả, thiên dã; Nguyên giả, khí dã." Đúng như tên gọi, nội công luyện đến đại thành, khi đối địch có thể ngưng kết nội lực biến hơi nước quanh mình thành bóng nước bắn ra ngoài, gây sát thương cho địch.

Huyền Nguyên Khống Thủy Quyết

Huyền Nguyên Khống Thủy Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Thần Thủy Cung
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
ÂmNhu
Lực Tay: +41
Thân Pháp: +43
Nội Tức: +125
Canh Khí: +68
Thể Phách: +62
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +61
Thân Pháp: +64
Nội Tức: +187
Canh Khí: +102
Thể Phách: +93
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3930
Nội lực tối đa +1130
Sức đỡ đòn cực hạn +2860
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi bị công kích có xác suất nhất định ngưng khí thành nước, đánh Thủy Châu vào thể nội mục tiêu để tạo sát thương âm cho nó.
Thủy Thế Vô Thường: Thủy Châu sẽ ngẫu nhiên như con thoi và tạo sát thương âm giữa nhiều mục tiêu, uy lực của nó sẽ giảm dần.
ZDN@2024