cửu âm đại điển
Bão Nguyên KìnhTử Khí Thiên La
Nghe nói Phái Hoa Sơn-Kiếm Tông đã từng có 1 vị cao thủ tiền bối thiên phú kỳ tài, nội lực vượt xa, có thể khiến Tam Xích Thanh Phong phát ra "Kiếm Mang" tử sắc, tiền bối này đã từng mượn tuyệt kỹ này tung hoành giang hồ, không thể phá được. Chờ về già thoái ẩn giang hồ, cuối cùng đột phá Thiên Đạo, "Kiếm Mang" có thể xuyên thể mà ra, người là kiếm, kiếm là người. Sau này vị tiền bối này lấy thần kỹ hóa phiền của "Nhân Kiếm Hợp Nhất" làm đơn giản, sáng tạo ra 1 môn nội công công thủ vẹn toàn, lưu truyền đến hậu thế. Bởi vì vận hành nội công này, tử sắc kiếm khí xuyên thể mà ra, giống như mặc trên thân "Tử Sắc La Sam trên trời ban cho", trước đây gọi là "Tử Khí Thiên La".

Tử Khí Thiên La

Tử Khí Thiên La
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Hoa Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,901,170
ÂmNhu
Lực Tay: +178
Thân Pháp: +144
Nội Tức: +256
Canh Khí: +120
Thể Phách: +127
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +267
Thân Pháp: +216
Nội Tức: +384
Canh Khí: +180
Thể Phách: +190
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9540
Nội lực tối đa +2740
Sức đỡ đòn cực hạn +8700
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Thiên La Kình: Khi công kích sẽ khiến mục tiêu chưa chống đỡ công kích bản thân có xác suất kèm theo sát thương âm, sau khi duy trì 11 giây thì tiêu tan và bắt đầu hồi.
Tử Hoàn Khí: Khi công kích sẽ khiến mục tiêu chưa chống đỡ công kích bản thân có xác suất tiêu giảm một phần nộ khí của nó, sau khi duy trì 11 giây thì tiêu tan và bắt đầu hồi.
Khí Vận Vô Tức: Khi công kích hoặc bị công kích đều có xác suất loại bỏ hồi Thiên La Kình và Tử Hoàn Khí.
ZDN@2024