cửu âm đại điển
Ngọc Nữ Tâm KinhHàn Ngọc Quyết
Nội công truyền kỳ của Cổ Mộ Phái, sáng lập bởi sư tổ sáng lập môn phái Lâm Triều Anh, "Mạch mạch hàm tình, doanh doanh kiều tu, nhược tức nhược li, hoạn đắc hoạn thất" tâm quyết 16 chữ chính là con đường tu luyện, và có đạo lý thiên địa "Âm tiến, dương lùi", ít có người thành công, có thể tâm thanh khí tịnh, vượt qua trần tục, xem thường vạn vật trên đời, tu đạo quy chân.

Ngọc Nữ Tâm Kinh

Ngọc Nữ Tâm Kinh
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Trường Phong Tiêu Cục
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
ÂmNhu
Lực Tay: +107
Thân Pháp: +167
Nội Tức: +290
Canh Khí: +149
Thể Phách: +112
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +160
Thân Pháp: +250
Nội Tức: +435
Canh Khí: +223
Thể Phách: +168
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9330
Nội lực tối đa +2790
Sức đỡ đòn cực hạn +8400
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Âm Tiến: Khi công kích có xác suất nhất định khiến bản thân trong 11 giây công kích kèm sát thương âm, uy lực nội công càng cao, sát thương kèm theo càng cao.
Âm Thoái: Khi bị công kích có xác suất nhất định khiến bản thân trong 11 giây duy trì hồi phục huyết khí, uy lực nội công càng cao, hồi phục huyết khí càng cao.
Âm Dương Đồng Lưu: Khi "Âm Tiến", "Âm Thoái" đồng thời tồn tại thì miễn dịch phần lớn trọng thái tiêu cực.
ZDN@2024