cửu âm đại điển
Tiêu Dao Tâm PhápNgọc Dương Thần CôngHàng Long Tâm PhápTửu Vũ Thần CôngCầm Long CôngThiên Nguyên Tâm phápCái Bang Hội Ý Công
Cái Bang quan trọng Nội Công Tâm Pháp, Công Pháp chú trọng: càn khôn Âm Dương, bổ trợ cho nhau, Ngũ Hành bát Quái, khống chế lẫn nhau, lấy Khí của trời đất để tập trung tâm thần, nâng cao tự thân Tu Vi.

Ngọc Dương Thần Công

Ngọc Dương Thần Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Cái Bang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
DươngCương
Lực Tay: +77
Thân Pháp: +26
Nội Tức: +52
Canh Khí: +15
Thể Phách: +89
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +115
Thân Pháp: +39
Nội Tức: +78
Canh Khí: +22
Thể Phách: +133
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3120
Nội lực tối đa +835
Sức đỡ đòn cực hạn +1330
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Dùng công kích có thể hấp thu tinh khí, khi đến tầng thứ 5, công kích lần sau phân tán tinh khí tương ứng dội ngược mục tiêu làm cho mục tiêu nhận sát thương của điểm lực tay
ZDN@2024