cửu âm đại điển
Huyền Nguyên Khống Thủy QuyếtThương Lan Bí Phổ
Tương truyền 1 vị Cung Chủ của Thần Thủy Cung khi ở trong nước luyện võ đã lĩnh ngộ ra nội công cao thâm, nội công này lấy nội lực hóa thành dòng nước, có thể khiến nội lực thoắt thì cuồn cuộn ngất trời, chưởng lực băng thiên; thoắt thì sâu lắng như nước, sâu không thể dò; thoắt thì như vòng xoáy biển cả, khuấy đảo trời đất; thoắt thì như khe núi thác nước, phóng khoáng linh động ...thật khiến cho kẻ địch không thể đoán được, trước đây gọi là "Thương Lan Bí Phổ".

Thương Lan Bí Phổ

Thương Lan Bí Phổ
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Thần Thủy Cung
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
ÂmNhu
Lực Tay: +122
Thân Pháp: +122
Nội Tức: +310
Canh Khí: +132
Thể Phách: +139
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +183
Thân Pháp: +183
Nội Tức: +465
Canh Khí: +198
Thể Phách: +208
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9450
Nội lực tối đa +2760
Sức đỡ đòn cực hạn +8580
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Kinh Đào: Khi công kích có xác suất tăng 30% sát thương mọi chiêu thức bản thân hoặc giảm 30% mọi phòng ngự của đối phương, thời gian duy trì 14 giây.
Hãi Lãng: Khi bị công kích có xác suất tăng 30% mọi phòng ngự bản thân hoặc giảm 21% sát thương mọi chiêu thức của đối phương, thời gian duy trì 14 giây.
Thương Lan Bách Biến: Khi bản thân đồng thời tồn tại trạng thái "Kinh Đào" và "Hãi Lãng", sẽ duy trì hồi phục khí huyết; khi mục tiêu đồng thời tồn tại trạng thái "Kinh Đào" và "Hãi Lãng", sẽ duy trì mất khí huyết.
ZDN@2024