cửu âm đại điển
Xích Hỏa CôngDương Viêm CôngSí Nhật Tâm KinhLiêu Nguyên Thần CôngMinh Vương Bảo SáchDi Thiên Phần Hải QuyếtMinh Giáo Hội Ý Công
Nội công tâm pháp nhập môn Minh Giáo, để khống chế tâm hỏa, cho nội công cao thâm hơn sau khi tu tập, xây dựng nền móng đánh gục tâm ma, nội công này luyện đến cực độ, tâm hỏa thu phát tự nhiên, kèm sự tăng lên của nội lực, vô hình sát thương địch.

Xích Hỏa Công

Xích Hỏa Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Minh Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
Thái cực
Lực Tay: +53
Thân Pháp: +18
Nội Tức: +53
Canh Khí: +18
Thể Phách: +35
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +79
Thân Pháp: +27
Nội Tức: +79
Canh Khí: +27
Thể Phách: +52
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2080
Nội lực tối đa +570
Sức đỡ đòn cực hạn +1040
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Xích Hỏa Phần Địch: Khi tấn công có tỉ lệ nhất định nhận trạng thái "Xích Hỏa Phần Địch": Trong 5s tăng sát thương chiêu thức của bản thân (Điểm Nộ Khí càng cao, tỉ lệ sát thương tăng càng cao, ít nhất tăng 10%, tối đa (Đủ Nộ Khí) tăng 30% sát thương chiêu thức);
Nộ Hỏa Công Tâm: Khi chịu tấn công bản thân có tỉ lệ nhất định nhận "Nộ Hỏa Công Tâm": Trong 5s sản sinh 10 điểm Nộ Khí (Hiệu quả này mỗi 30s mới kích hoạt 1 lần)
ZDN@2024