cửu âm đại điển
Khí Trang CôngNgũ Phù KinhPhi Huyền Vũ KinhBăng Cơ Ngọc Cốt CôngNiết Bàn CôngThanh Liên Bí LụcNga My Hội Ý Công
Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Nga Mi, là Nga Mi Sơn Bạch Vân Thiền Sư sáng tạo, lấy hư thực của âm dương và quy luật của Nhân Thể thịnh suy, khi học võ Nhu Tạp động tĩnh Công Pháp, tương hộ dung hợp, thành Đại Đạo Công Pháp.

Khí Trang Công

Khí Trang Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Nga My
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
ÂmNhu
Lực Tay: +17
Thân Pháp: +9
Nội Tức: +58
Canh Khí: +52
Thể Phách: +38
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +25
Thân Pháp: +13
Nội Tức: +87
Canh Khí: +78
Thể Phách: +57
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2100
Nội lực tối đa +560
Sức đỡ đòn cực hạn +1730
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi đỡ đòn giảm thêm 90% sát thương nội công và 70% sát thương ngoại công
ZDN@2024