cửu âm đại điển
Song Tu QuyếtThiếu Dương Thần CôngHợp Hoan QuyếtMa Tương QuyếtPhách Ảnh CôngPhệ Nguyệt Thần GiámCực Lạc Hội Ý Công
Quỷ mị kỳ công Cực Lạc, nguồn gốc không rõ, nghe đồn Sát Thủ Giang Hồ [Soái] thân mang công pháp này nên ám sát chưa từng thất thủ. Công pháp lấy ảnh ý "Nhiếp dẫn kế ngã ngoại đạo, ảnh bố thạch thượng, di nhiên bất động, bất động bất li, hình ảnh dã", lấy "Bộ phong phách ảnh, điệp huyết nhi sinh" làm cảnh giới cao nhất. Trên thế gian người biết rất ít, càng hiếm ngươi tu thành, nếu không giang hồ lại dấy lên trận chiến kinh hoàng, võ lâm nguy hiểm.

Phách Ảnh Công

Phách Ảnh Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Cực Lạc Cốc
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
Thái cực
Lực Tay: +124
Thân Pháp: +103
Nội Tức: +182
Canh Khí: +116
Thể Phách: +120
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +186
Thân Pháp: +154
Nội Tức: +273
Canh Khí: +174
Thể Phách: +180
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +7680
Nội lực tối đa +2090
Sức đỡ đòn cực hạn +7680
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công sẽ có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu liên tiếp mất khí huyết, duy trì 10s.
Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều nhất 1 lần).
ZDN@2024