cửu âm đại điển
Song Tu QuyếtThiếu Dương Thần CôngHợp Hoan QuyếtMa Tương QuyếtPhách Ảnh CôngPhệ Nguyệt Thần GiámCực Lạc Hội Ý Công
Là tâm pháp đại thừa trong giang hồ, nghe nói là diễn biến từ công pháp Cực Lạc Cốc mà thành. Khi vận hành nội công này, bản thân phát sức mạnh "Phệ nguyệt", quản lý phe địch, giống như sói đói bắt thỏ ở nơi hoang dã, đánh đến tử vong mới thôi, khiến nội tức kẻ địch rối loạn, tinh huyết tràn ra, quả là tà công đệ nhất thiên hạ.

Phệ Nguyệt Thần Giám

Phệ Nguyệt Thần Giám
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Cực Lạc Cốc
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
Thái cực
Lực Tay: +178
Thân Pháp: +120
Nội Tức: +244
Canh Khí: +124
Thể Phách: +158
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +267
Thân Pháp: +180
Nội Tức: +366
Canh Khí: +186
Thể Phách: +237
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9810
Nội lực tối đa +2670
Sức đỡ đòn cực hạn +8460
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Cô Lang Thôn Nguyệt: Trong thời gian ngắn tấn công mục tiêu liên tục 6 lần, 3 lần sau liên tục tấn công có thể hấp thu sát thương bằng 60% khí huyết.
Phệ Quang Lưu Ảnh: Khi khí huyết bản thân cao hơn 70%, tấn công mục tiêu có tỷ lệ nhận 1 tầng trạng thái "Ngưng Huyết", khi xuất chiêu sẽ giảm 2% nội lực tiêu hao, duy trì 100s, tối đa chồng 15 tầng, nếu ở trạng thái này và khí huyết bản thân thấp hơn 30% khi bị tấn công sẽ tiêu hao tất cả trạng thái Ngưng Huyết hồi phục khí huyết và nội khí, lượng hồi phục tăng theo số tầng.
ZDN@2024