cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Trong võ lâm Võ Công Tuyệt Học là cao nhất, là Bắc Tống Hoàng Thường đã viết. Đạo của trời, tổn thất có lẽ không bù đắp đủ, hư vốn không thắng thực, không đủ để thắng. Kinh của Tập Thánh Nhân, chân lý đắc đạo, theo lý mà nói, chân lý của Đắc Võ Học.

Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Chân Kinh
Công lực:
-+/9
Điểm nội công: 160
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 1,274,050
Tổng tu vi: 6,084,550
ÂmNhu
Lực Tay: +237
Thân Pháp: +207
Nội Tức: +235
Canh Khí: +199
Thể Phách: +222
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +355
Thân Pháp: +310
Nội Tức: +352
Canh Khí: +298
Thể Phách: +333
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +13560
Nội lực tối đa +3440
Sức đỡ đòn cực hạn +10740
Nội công phòng +270
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
ZDN@2024