cửu âm đại điển
Thiền Định CôngNhị Chỉ ThiềnLa Hán Phục Ma CôngChiên Đàn Thần CôngTẩy Tủy KinhKhổ Hạnh Thiền CôngThiếu Lâm Hội Ý Công
Độc môn kì công Thiếu Lâm, công pháp lấy từ Thụ Ký Chiên Đàn Phật, công lực này có thể trừ tà, hộ thể cường thân, khi gặp địch, nếu hương đàn hương vẫn còn thì có thể hóa dữ thành lành.

Chiên Đàn Thần Công

Chiên Đàn Thần Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Thiếu Lâm
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
DươngCương
Lực Tay: +191
Thân Pháp: +53
Nội Tức: +91
Canh Khí: +44
Thể Phách: +98
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +286
Thân Pháp: +79
Nội Tức: +136
Canh Khí: +66
Thể Phách: +147
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +5970
Nội lực tối đa +1470
Sức đỡ đòn cực hạn +4890
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi bị công kích, có xác suất giảm 50% sát thương lần này, đồng thời nhận 1 Chiên Đàn Hương Khí.
Hóa Du: Khi Chiên Đàn Hương Khí bao quanh, bị công kích có xác suất nhất định đả thông một số tử huyết (Số khí huyết màu đen) thành tụ huyết.
Hoạt Huyết: Nhận 4 Chiên Đàn Hương Khí xong, sẽ hồi phục 50% tụ huyết thành khí huyết bình thường.
ZDN@2024