cửu âm đại điển
Khí Trang CôngNgũ Phù KinhPhi Huyền Vũ KinhBăng Cơ Ngọc Cốt CôngNiết Bàn CôngThanh Liên Bí LụcNga My Hội Ý Công
Nga Mi quan trọng Nội Công Tâm Pháp, là một trong những Nga Mi Phái Tuyệt Học. Lấy Ngũ Phù làm Kinh, Thượng làm Ngũ Tinh, Hạ làm Ngũ Nhạc, Nội làm Ngũ Ngọc, Ngoại làm Ngũ Vân, Hóa làm Ngũ Long. Linh Hóa, Hạ và Đào Quán Tam Khí.

Ngũ Phù Kinh

Ngũ Phù Kinh
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Nga My
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
ÂmNhu
Lực Tay: +21
Thân Pháp: +15
Nội Tức: +145
Canh Khí: +26
Thể Phách: +51
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +31
Thân Pháp: +22
Nội Tức: +217
Canh Khí: +39
Thể Phách: +76
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3360
Nội lực tối đa +785
Sức đỡ đòn cực hạn +1430
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Kich thích chân khí, mỗi 20 giây hấp thu 300 điểm sát thương, tình trạng chân khí hộ thân chống lại sát thương
ZDN@2024