cửu âm đại điển
Hàn Phách QuyếtNguyệt Lạc LụcLinh Nhạn LụcMai Ảnh SaoVân Thiên PhổLôi Âm Thần ĐiểnThiên Sơn Hội Ý Công
Tuyệt học nội công trấn phái của Thiên Sơn, cũng là nội công tâm pháp thần bí nhất trong giang hồ. Nghe nói cao thủ giỏi nhất Thiên Sơn Phái chỉ có mấy vị luyện thành, luyện thành xong bật hơi như kiếm, sức mạnh vô địch, làn khí thậm chí có thể gây tuyết lở.

Lôi Âm Thần Điển

Lôi Âm Thần Điển
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Thiên Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
Thái cực
Lực Tay: +102
Thân Pháp: +78
Nội Tức: +307
Canh Khí: +228
Thể Phách: +111
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +153
Thân Pháp: +117
Nội Tức: +460
Canh Khí: +342
Thể Phách: +166
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9270
Nội lực tối đa +2800
Sức đỡ đòn cực hạn +9870
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Lôi Thanh Ẩn Ẩn: Khi tấn công có tỉ lệ dùng Lôi Thanh Ẩn ẨnChân khí chấn thương kẻ địch: Sát thương chịu trong 8s tăng 15% và sát thương chịu sau 8s bộc phát 35%, trong thời gian đó cứ tấn công 1 lần (Nhiều nhất 4 lần) nội thương trầm trọng 5% (Thời gian hồi khí 32s);
Thần Âm Hài Hài: Khi chịu đòn có tỉ lệ kích hoạt chân khí Thần Âm Hài Hài xóa tan ư huyết trị thương: Sát thương chịu trong 6s sau 6s chuyển hóa 30% thành khí huyết, trong thời gian đó cứ chịu đòn 1 lần (Nhiều nhất 4 lần) hiệu quả chuyển hóa tăng 5% (Thời gian hồi khí 40s)
ZDN@2024