cửu âm đại điển
Bích Du QuyếtThiên Du Quyết
Nội công tuyệt học chí cao vô thượng trong võ học Thiên Nhai Hải Các, muốn luyện thần công này cần phải tu luyện ngày này qua ngày khác, một khi thông suốt, xương cốt tứ chi sẽ có một luồng sức mạnh vững chắc, làn da nõn nà, nét mặt rạng ngời.

Thiên Du Quyết

Thiên Du Quyết
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Thiên Nhai Hải Các
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
ÂmNhu
Lực Tay: +137
Thân Pháp: +132
Nội Tức: +285
Canh Khí: +122
Thể Phách: +149
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +205
Thân Pháp: +198
Nội Tức: +427
Canh Khí: +183
Thể Phách: +223
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9600
Nội lực tối đa +2730
Sức đỡ đòn cực hạn +8580
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Xuân Lộ Chi Tư: Khi bị tấn công có tỷ lệ nhất định nhận được trạng thái “Xuân Lộ Chi Tư”, trong 15s mỗi giây hồi 1.5% khí huyết
Thu Sương Chi Liệt: Khi tấn công có tỷ lệ nhất định nhận được trạng thái “Thu Sương Chi Liệt”, trong 15s sát thương chiêu thức tăng 30%
Xuân Lộ Thu Sương: Khi “Xuân Lộ Chi Tư” và “Thu Sương Chi Liệt” cùng tồn tại, bị tấn công sẽ kèm lên địch “Xuân Lộ Chi Tư-Địch”: Sát thương chiêu thức giảm 30% (Tối đa duy trì 15s, khi bản thân “Xuân Lộ Chi Tư” hoặc “Thu Sương Chi Liệt” biến mất sẽ xóa), khi “Thu Sương Chi Liệt” tấn công sẽ hút HP thêm 15%
ZDN@2024