cửu âm đại điển
Lưỡng Nghi Hộ Tâm CôngNội Đan ThuậtThượng Thanh Vô Cực CôngThuần Dương Vô Cực CôngỶ Thiên Đồ Long CôngThái Cực Thần CôngVõ Đang Hội Ý Công
Cơ sở Nội Công Tâm Pháp của Võ Đang, bắt nguồn từ [Dị Kinh], "Dị có Thái Cực, Sơ Khai sinh Lưỡng Nghi", Công Pháp Tập Âm Dương này ở Nhất Thân, Dã Cương Nhu ở Nhất Lô, hợp hai như một, lúc Công Pháp Đại Thành, Thân như Kim Cương không hư hỏng, thế yếu sức mạnh vô song, Lực Dã của Giai Lương Nghi.

Lưỡng Nghi Hộ Tâm Công

Lưỡng Nghi Hộ Tâm Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Võ Đang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
Thái cực
Lực Tay: +54
Thân Pháp: +15
Nội Tức: +54
Canh Khí: +15
Thể Phách: +37
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +81
Thân Pháp: +22
Nội Tức: +81
Canh Khí: +22
Thể Phách: +55
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +1930
Nội lực tối đa +580
Sức đỡ đòn cực hạn +980
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Bị công kích có xác suất 10% kích thích chân khí bản thân, hấp thu 250 điểm sát thương, khi chân khí bị kích tán hoặc tự động phân tán, có một phần điểm Nội Lực tự hồi, một phần tác động lên các mục tiêu xung quanh làm tê, không thể di chuyển
ZDN@2024