cửu âm đại điển
Thiền Định CôngNhị Chỉ ThiềnLa Hán Phục Ma CôngChiên Đàn Thần CôngTẩy Tủy KinhKhổ Hạnh Thiền CôngThiếu Lâm Hội Ý Công
Tập Đại Thành của Thiếu Lâm Nội Công Tâm Pháp, là một trong những bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chí cương chí mãnh. Trí tuệ bí mật của Kim Cương Dụ Như Lai, thân thể của Ban Nhã, đều kiên cố như Kim Cương, không Vạn Vật nào có thể phá hoại, trí tuệ này.

La Hán Phục Ma Công

La Hán Phục Ma Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Thiếu Lâm
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
DươngCương
Lực Tay: +96
Thân Pháp: +64
Nội Tức: +32
Canh Khí: +32
Thể Phách: +95
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +144
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +48
Canh Khí: +48
Thể Phách: +142
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4380
Nội lực tối đa +890
Sức đỡ đòn cực hạn +1810
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Công hàm phật pháp, cảnh thị chúng sinh. Mỗi lần công kích có xác suất vào cảnh giới "Chư tương phi tương", lĩnh ngộ 1 trong tứ tướng. Có xác suất lĩnh ngộ được 4 hộp
(chỉ có người hiệp nghĩa mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới tầng này)
ZDN@2024