Cửu Âm Đại Điển

Release note:
2024/04/05: Cập nhật thông tin Võ công, Nội công, Kinh mạch cho phiên bản Côn luân đại chiến.
2024/02/13: Thêm thông tin Võ công.
2022/09/02: Thêm kinh mạch cơ bản các phái.
2022/07/20: Thêm nội công Tinh Miễu Các.
2022/04/03: Thêm nội công Phục Dưỡng Khí Công(Vạn thú sơn trang), Tạo Hóa Công. Thêm thực lực nội công.
2021/12/10: Thêm nội công giang hồ Tâm Trai Bí Triện, tự động cuộn tới vị trí nội công trong danh sách
2021/12/4: Thông tin Nội công (theo phiên bản Cửu Âm VN hiện hành)


Auto Cửu Âm Chân Kinh - ZDN https://auto.cuuamdaidien.com
ZDN@2024