cửu âm đại điển

Thủ Thái Âm Phế

Thủ Thái Âm Phế
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Cương
Chính xác ngoại công: +109
Né Tránh: +109
Nội Phòng: +46
Bỏ qua Nội Phòng: +137
Khí Huyết: +1356
Nội Lực: +323
Rút ngắn thời gian hồi Nội lực(%): -7
Nội Lực: +200

[Tiến cử Nga My Chủ Tu]
Theo [Linh Khu] ghi chép, đây là mạch chính của Thủ Tam Âm, khống chế thể chất con người. Mạch này yếu thì gầy ốm, mạnh thì cường tráng. Là mạch mà người tập võ phải luyện.
Tiến cử người chơi bộ võ nội công (Sát thương Âm, Dương, Cương, Nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024