cửu âm đại điển

Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu-Nghịch

Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Dương
Phong Kình: +106
Chính Xác Nội Công: +47
Bỏ qua Nội Phòng: +237
Nội tức: +28
Khí Huyết: +1708
Nội Lực: +456
Sát thương Nội công bạo kích: +14

Bắt đầu từ Quan Xung Huyệt, men theo sườn ngoài cánh tay đi đến xương quai xanh, rải rác ở màng tim, từ trong ngực đi lên xương quai xanh đến gáy, men theo tai xong, vào trong tai, ra khỏi tai đến Ti Trúc Không ở khóe ngoài mắt.
Tiến cử người chơi bộ nội công (Sát thương âm, dương, cương, nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★
ZDN@2024