cửu âm đại điển

Dương Duy Mạch

Dương Duy Mạch
Chu thiên:
-+/180
Chân khí tiến cấp: 1,820,000
Tổng chân khí: 130,757,210
Dương
Thể Phách: +58
Khí Huyết: +1356
Nội Lực: +181
Sức đỡ đòn: +1159
Tốc độ Xuyên vân tung(%): +22
Cự ly Xuyên vân tung(%): +22
Tốc độ Nhạn hành công(%): +22
Cự ly Nhạn hành công(%): +22

Một trong song dương của bát mạch, lại là bối dương mạch, có thể tăng lực cơ bắp, võ giả luyện được sẽ khó mà gục ngã.
Tu luyện kinh mạch này đến cảnh giới nhất định, sẽ khó bị đánh ngã, đánh lui. Cảnh giới tu luyện càng cao, hiệu quả càng tốt.
ZDN@2024