cửu âm đại điển

Túc Thái Âm Tỳ

Túc Thái Âm Tỳ
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Thái Cực
Ngoại công bạo kích: +55
Né Tránh: +146
Thân Pháp: +22
Dương Phòng: +218
Khí Huyết: +1380
Nội Lực: +307
Sát thương Ngoại công bạo kích: +14
Hồi đỡ đòn: +30

[Tiến cử Đường Môn Chủ Tu]
Đứng đầu Túc Tam Âm, mạch cốt yếu trong 12 mạch chủ, gọi là Tinh Kinh. Mạch này thông sẽ gia tăng Nội Lực, võ học sẽ tiến bộ vượt bậc.
Tiến cử người chơi bộ võ ngoại công (sát thương ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử cho người chơi nội công: ★★ Chỉ số tiến cử cho người chơi ngoại công: ★★★★★
ZDN@2024