cửu âm đại điển

Thủ Dương Minh Đại Trường

Thủ Dương Minh Đại Trường
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Cương
Chính xác ngoại công: +70
Chính Xác Nội Công: +70
Lực tay: +22
Nội Phòng: +78
Khí Huyết: +1406
Nội Lực: +289
Tỷ lệ đỡ đòn: +4
Khí Huyết: +300

[Tiến cử Minh Giáo Chủ Tu]
Một trong Thủ Tam Dương Kinh, nếu đồng tu với Túc Dương Minh Vị, thì có thể khiến xuất thủ như điện, hành động như gió.
Tiến cử người chơi bộ võ ngoại công (sát thương ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử cho người chơi nội công: ★★★ Chỉ số tiến cử cho người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024