cửu âm đại điển

Thủ Dương Minh Đại Trường-Nghịch

Thủ Dương Minh Đại Trường-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Nhu
Chính xác ngoại công: +91
Chính Xác Nội Công: +91
Lực tay: +29
Nội Phòng: +101
Khí Huyết: +1828
Nội Lực: +376
Tỷ lệ đỡ đòn: +4
Khí Huyết: +300

Giờ mão bắt đầu vận hành, giờ mão là giờ sinh, bắt đầu từ Thương Dương, kết thúc ở Nghênh Hương.
Tiến cử người chơi bộ ngoại công (Sát thương ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★★
ZDN@2024