cửu âm đại điển

Túc Thái Dương Bàng Quang

Túc Thái Dương Bàng Quang
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Âm
Phong Kình: +90
Lực tay: +12
Thân Pháp: +24
Nội Phòng: +60
Khí Huyết: +1475
Nội Lực: +305
Chính xác Ngoại công(%): +8
Chính xác Nội công(%): +8
Khí Huyết: +300

[Tiến cử Thiên Sơn Phái chủ tu]
Mạch phụ trách hoạt động khí huyết, là một trong ba kinh mạch dương của bàn chân, học kinh mạch này xong có thể giúp người học võ tự do khống chế kinh mạch toàn thân, thoải mái hơn khi gặp hiểm nguy.
Tiến cử bộ nội ngoại công (sát thương nội ngoại công ) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024