cửu âm đại điển

Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu

Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,266,400
Tổng chân khí: 104,181,355
Dương
Phong Kình: +82
Chính Xác Nội Công: +36
Bỏ qua Nội Phòng: +137
Khí Huyết: +1314
Nội Lực: +350
Bỏ qua Nội Công Hóa Giải: +16
Sát thương Nội công bạo kích: +14

[Tiến cử Cực Lạc Chủ Tu]
Mạch chính của Thủ Tam Dương, cùng có tên là Liệt Phong Kinh với Túc Thiếu Dương Đảm Kinh. Kiểm soát sức lực toàn thân, mạch này nếu bị thương sẽ dẫn đến kiệt sức, cần bảo vệ cẩn thận.
Tiến cử cho người chơi bộ võ nội công (sát thương Âm, Dương, Cương, Nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử cho người chơi nội công: ★★★★★ Chỉ số tiến cử cho người chơi ngoại công: ★
ZDN@2024