cửu âm đại điển

Khí Tụ Đan Điền

Khí Tụ Đan Điền
Chu thiên:
-+/180
Chân khí tiến cấp: 774,560
Tổng chân khí: 58,465,240
Dương
Phong Kình: +69
Hồi khí huyết: +102
Bỏ qua Nội Phòng: +77
Sức đỡ đòn: +553
Hồi đỡ đòn: +37
Sát thương ngoại công: +10

Ngưng thần tụ khí, khí tụ đan điền.
ZDN@2024