cửu âm đại điển

Thủ Thái Âm Phế-Nghịch

Thủ Thái Âm Phế-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Nhu
Chính xác ngoại công: +142
Né Tránh: +142
Nội Phòng: +59
Bỏ qua Nội Phòng: +177
Khí Huyết: +1762
Nội Lực: +420
Rút ngắn thời gian hồi Nội lực(%): -7
Nội Lực: +200

Bắt đầu từ phần phổi đoạn giữa dạ dày, trượt xuống Xích Trạch, đi đến Kinh Cừ, nhập vào Ngư Tế, đi đến Thiếu Thương của ngón cái.
Tiến cử người chơi bộ nội công (Sát thương âm, dương, cương, nhu) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024