cửu âm đại điển

Túc Thái Dương Bàng Quang-Nghịch

Túc Thái Dương Bàng Quang-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Dương
Phong Kình: +117
Lực tay: +16
Thân Pháp: +31
Nội Phòng: +78
Khí Huyết: +1918
Nội Lực: +397
Chính xác Ngoại công(%): +8
Chính xác Nội công(%): +8
Khí Huyết: +300

Bắt đầu từ mắt lên búi tóc, từ phía sau đầu men theo hai sườn cột sống đến cuối đường chính giữa phía sau chân, đến chí âm của sườn ngoài ngón chân nhỏ.
Tiến cử bộ nội ngoại công (Sát thương nội ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★
ZDN@2024