cửu âm đại điển

Túc Dương Minh Vị-Nghịch

Túc Dương Minh Vị-Nghịch
Chu thiên:
-+/216
Chân khí tiến cấp: 1,684,312
Tổng chân khí: 138,561,176
Âm
Chính xác ngoại công: +95
Phong Kình: +106
Thể Phách: +43
Nhu phòng: +284
Khí Huyết: +1913
Nội Lực: +319
Xác suất bị bạo kích giảm(%): +7
Khí Huyết: +300

Bắt đầu ở Thừa Khấp chỗ cánh mũi, men theo họng xuống Đại Chùy, vào Khuyết Bồn, đi sâu vào khoang, từ môn vị chỗ dạ dày chia ra, men theo ổ bụng đến Khí Xung, xuống sườn trước bắp đùi, đến xương bánh chè, men theo xương ống đến bàn chân, vào mặt ngoài xương ngón chân (Lệ Đoái Huyệt).br>Tiến cử người chơi bộ ngoại công (Sát thương ngoại công) khai thông;
Chỉ số tiến cử người chơi nội công: ★★
Chỉ số tiến cử người chơi ngoại công: ★★★★★
ZDN@2024