cửu âm đại điển
Thiền Định CôngNhị Chỉ ThiềnLa Hán Phục Ma CôngChiên Đàn Thần CôngTẩy Tủy KinhKhổ Hạnh Thiền CôngThiếu Lâm Hội Ý Công
Tâm Pháp, Thiền Định Diệc Chỉ Quan, Lục Tổ Tọa Thiền Nhi Ngộ là Nội Công cơ bản của Thiếu Lâm, "Thiền Định Giả, cuộc sống bên ngoài không nơi ở không ô nhiễm là Thiền, trong lòng rõ ràng hiểu an cư là Định, cài gọi là Ngoại Thiền Nội Định, là Thiền Định giống như là Dã", Tu tập Giả siêu nhiên nhập cảnh, lưu thông huyết mạch, di dưỡng tâm thần, lấy đây làm cơ sở xây dựng.

Thiền Định Công

Thiền Định Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Thiếu Lâm
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
DươngCương
Lực Tay: +51
Thân Pháp: +16
Nội Tức: +10
Canh Khí: +16
Thể Phách: +82
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +76
Thân Pháp: +24
Nội Tức: +15
Canh Khí: +24
Thể Phách: +123
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +1930
Nội lực tối đa +580
Sức đỡ đòn cực hạn +1110
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Công kích có xác suất 15% hồi phục lượng nhỏ Khí huyết
ZDN@2024