cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Băng Tâm Quyết là tâm pháp quên mình, cái nghĩa của nó ở "tâm nhã băng thanh, thiên tháp bất kinh; vạn biến do dịnh, thần di khí tĩnh; trần cấu bất triêm, tục tương bất nhiễm; hư không ninh mật, hỗn nhiên vô vật; nhất tâm bất chuế vật, cổ kim tự tiêu dao!" Sau khi tu luyện, khi lâm địch hóa huyết thành sinh, sinh sinh bất tức, thực chất là nuôi dưỡng thần công hộ thể.

Băng Tâm Quyết

Băng Tâm Quyết
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 143,600,675
ÂmNhu
Lực Tay: +150
Thân Pháp: +134
Nội Tức: +246
Canh Khí: +238
Thể Phách: +248
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +225
Thân Pháp: +201
Nội Tức: +369
Canh Khí: +357
Thể Phách: +372
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12600
Nội lực tối đa +3150
Sức đỡ đòn cực hạn +12720
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Đỡ đòn thành công có tỉ lệ tạo ra hiệu quả Băng Tâm Hộ Thể: đỡ đòn trong 11s có thể khôi phục khí huyết đồng thời phá nội lực đỡ đòn của đối thủ (độ hồi phục bằng 270% sát thương nhận, khôi phục nhiều nhất 1000 điểm chịu ảnh hưởng của uy lực nội công, điểm nội lực đỡ đòn bị phá bằng 3% giới hạn đỡ đòn của bản thân, mỗi 0.5s tạo ra nhiều nhất 1 lần), trong thời gian hộ thể tốc độ khôi phục nội lực đỡ đòn tăng cao.
ZDN@2024