cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Bắc Cùng Phát có Minh Hải Giả, Thiên-Dã… Do Bắc Minh Giả, tất cả đều ghi, vô cùng vô tận. Nội Lực thâm hậu, mà Võ Công Thiên Hạ không phải vì ta mà dùng, là lấy Nội Lực làm gốc, chiêu thức làm ngọn.

Thiên Ma Bí

Thiên Ma Bí
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 101
Siêu Phàm Nhập Thánh
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 109,440,850
ÂmNhu
Lực Tay: +65
Thân Pháp: +57
Nội Tức: +214
Canh Khí: +100
Thể Phách: +124
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +97
Thân Pháp: +85
Nội Tức: +321
Canh Khí: +150
Thể Phách: +186
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +6570
Nội lực tối đa +1840
Sức đỡ đòn cực hạn +4320
Nội công phòng +160
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
ZDN@2024