cửu âm đại điển
Tiêu Dao Tâm PhápNgọc Dương Thần CôngHàng Long Tâm PhápTửu Vũ Thần CôngCầm Long CôngThiên Nguyên Tâm phápCái Bang Hội Ý Công
Cái Bang hào mại kì công, được lập bởi nhất đại anh hùng Kiều Phong bang chủ, có nguồn gốc đa phần từ võ công Phật Học. "Trượng phu hào khí việt hùng quan, hãn hải trầm phù túy tỉnh gian. Đạo nghĩa dịch cầu thiên đấu tửu, gia bang nan cố lưỡng sầu sơn", công ví như danh, lấy công lực thâm hậu giá ngự chân khí, cầm long khống hạc, bá khí vô phương. Người tu luyện thành có thể ngự khí lưu truyền, xuyên qua không gian, thấu không cầm vật, thực lực kỳ công thiên hạ!

Cầm Long Công

Cầm Long Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Cái Bang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
DươngCương
Lực Tay: +263
Thân Pháp: +114
Nội Tức: +77
Canh Khí: +75
Thể Phách: +116
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +394
Thân Pháp: +171
Nội Tức: +115
Canh Khí: +112
Thể Phách: +174
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +8310
Nội lực tối đa +1930
Sức đỡ đòn cực hạn +6120
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít sát thương cho mỗi đòn tấn công.
Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu có tỷ lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo sát thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.
Tướng Quân Lệnh: Khi bộc phát "Cầm Long Thức" khiến cho mục tiêu bị ảnh hưởng trong 3s không thể thi triển khinh công được.
ZDN@2024