cửu âm đại điển
Thất Tuyệt KinhLục Hợp KinhNgũ Độc Kỳ KinhThái Tổ Âm CôngTâm Mạch Âm CôngThiên Ma Bảo LụcĐường Môn Hội Ý Công
Tâm pháp độc môn của Đường Môn, tương truyền "Thiên Ma Bí" thoát thai ở Ma Môn, nên có tên là: Thiên Ma Bảo Lục. Nội công này luyện đại thành, giống như Thiên Ma, tấn công mạnh mẽ, thân như ma quỷ, không nắm bắt được, là kỳ công vô thượng.

Thiên Ma Bảo Lục

Thiên Ma Bảo Lục
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Đường Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
ÂmNhu
Lực Tay: +244
Thân Pháp: +210
Nội Tức: +127
Canh Khí: +109
Thể Phách: +135
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +366
Thân Pháp: +315
Nội Tức: +190
Canh Khí: +163
Thể Phách: +202
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10290
Nội lực tối đa +2550
Sức đỡ đòn cực hạn +7830
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mãn Quý Yêu Đằng: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 6% tất cả sát thương bạo kích cho bản thân, và khiến đối phương giảm 6% tất cả sát thương bạo kích, duy trì 30s, tối đa tồn tại 5 tầng.
Nộ Cực Phốc Sát: Khi tấn công có tỷ lệ giúp tỷ lệ bạo kích bản thân tăng 6% trong 10s, tất cả sát thương chiêu thức tăng 6%, trong thời gian tất công mục tiêu có tỷ lệ chồng 1 tầng, chồng 5 tầng sẽ xóa.
Thôi Hình Hóa Khí: Khi tấn công có tỷ lệ xóa đa số hiệu quả loại hộ thể của mục tiêu như hấp thu sát thương, trạng thái trực tiếp giảm sát thương.
ZDN@2024