cửu âm đại điển
Hàn Phách QuyếtNguyệt Lạc LụcLinh Nhạn LụcMai Ảnh SaoVân Thiên PhổLôi Âm Thần ĐiểnThiên Sơn Hội Ý Công
Thần công hộ pháp chí cao vô thượng của Thiên Sơn Phái. Tu luyện tổng 10 tầng, càng về sau càng khó tiến triển, sau khi luyện đến tầng 7, khổ luyện mấy chục năm mới đột phá được 1 tầng. Luyện thành thần công này, khó hơn cả lên trời.

Vân Thiên Phổ

Vân Thiên Phổ
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Thiên Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
Thái cực
Lực Tay: +90
Thân Pháp: +71
Nội Tức: +226
Canh Khí: +168
Thể Phách: +90
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +135
Thân Pháp: +106
Nội Tức: +339
Canh Khí: +252
Thể Phách: +135
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +7320
Nội lực tối đa +2180
Sức đỡ đòn cực hạn +8160
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Hào Khí Xung Thiên: Khi tấn công có tỉ lệ đánh vào cơ thể kẻ địch 8 tầng Khí Kình "Hào Khí Đoạn Mạch" duy trì 12s: Duy trì gây Sát Thương Cương (được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực nội công), số tầng Khí Kình càng cao sát thương càng cao, trong thời gian đó tấn công đoạn mạch chủ nhân Khí Kình, đánh Khí Kình trở lại cơ thể hắn;
Chính Khí Can Vân: Khi chịu đòn có tỉ lệ trong 10s duy trì hồi phục khí huyết, bị kẻ địch trúng Khí Kình "Hào Khí Đoạn Mạch" tấn công, có thể tăng mạnh hiệu quả hồi phục
ZDN@2024