cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Thiên hữu ngũ hành, thuỷ hoả mộc kim thổ, phân thời hoá dục, dĩ thành vạn vật, tâm pháp này thuận theo quy luật trời đât, có thế hoá vạn vật linh khí, và dùng nó, huệ tàng khí hải, làm cho vận khí như suối chảy nhẹ bất tận.

Ngũ Hành Tâm Pháp

Ngũ Hành Tâm Pháp
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 136,517,675
ÂmNhu
Lực Tay: +154
Thân Pháp: +150
Nội Tức: +233
Canh Khí: +227
Thể Phách: +250
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +231
Thân Pháp: +225
Nội Tức: +349
Canh Khí: +340
Thể Phách: +375
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12690
Nội lực tối đa +3130
Sức đỡ đòn cực hạn +12990
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi công kích có thể giảm 1 ít canh khí, nội tức và thể phách của đối phương và chuyển hóa thành nội tức của bản thân, duy trì 30s. Mỗi lần công kích có tỷ lệ 80% chồng 1 lần, tối đa chồng được 57 lần. Khi công kích có tỷ lệ nhất định tăng sát thương nhu, nội tức chuyển hóa càng cao, sát thương càng lớn.
ZDN@2024