cửu âm đại điển
Thu Lão QuyếtKiêu Dương QuyếtThanh Đàm QuyếtKỳ Áo QuyếtPhong Khởi QuyếtCôn Luân DẫnCôn Luân Hội Ý Công
Một loại nội công vô cùng cao thâm, chỉ người có nội lực thâm hậu mới có thể tu luyện. Công pháp này đã thể hiện rõ sự uyên thâm của nội công võ học Đạo Gia, nếu luyện đến cảnh giới cao nhất thì võ công vô cùng tầm thường bất kỳ cũng có thể hóa thành thần kỳ, uy chấn tứ phương.

Kỳ Áo Quyết

Kỳ Áo Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Côn Luân
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
ÂmNhu
Lực Tay: +54
Thân Pháp: +134
Nội Tức: +148
Canh Khí: +83
Thể Phách: +58
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +81
Thân Pháp: +201
Nội Tức: +222
Canh Khí: +124
Thể Phách: +87
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +5430
Nội lực tối đa +1620
Sức đỡ đòn cực hạn +5370
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Thất Điệu Âm Luật: Mỗi lần tấn công mục tiêu, có tỉ lệ gây ra sát thương âm lên mục tiêu và kẻ địch trong phạm vi 4m quanh mục tiêu (Sau khi có hiệu lực sẽ tiến hành điều tức).
Duyệt Nhĩ Âm Luật: Mỗi lần bị tấn công, có tỉ lệ hồi khí huyết cho bản thân và đồng đội trong phạm vi 4m (Sau khi có hiệu lực sẽ tiến hành điều tức).
Cầm Sắt Điều Hòa: Trong 10s sau khi kích hoạt 1 loại âm luật trong đó, tăng ít tỉ lệ kích hoạt âm luật thứ 2 và giảm mạnh thời gian điều tức âm luật đó, nếu kích hoạt thành công loại âm luật thứ 2, hiệu quả âm luật thứ 2 tăng 100% (hiệu quả tăng tối đa hiệu lực 10 lần), và thời gian kích hoạt dựa vào loại âm luật để tăng thêm 10% sát thương chiêu hoặc 10% phòng ngự của bản thân, hiệu quả kết thúc sẽ tiến hành điều tức.
ZDN@2024