cửu âm đại điển
Minh Ngọc Thần Công
Minh Ngọc Thần Công, võ học thần bí của Di Hoa Cung, do hai vị cung chủ sáng lập, công pháp chú trọng “Hàm nhi bất thổ, liệu địch tiên cơ, thân kiều như phượng, di hoa tiếp ngọc”, khi công pháp đại thành, da chuyển thành trong suốt, lấp lánh long lanh, thân pháp nhanh nhẹn, vạn thế tấn công đều hóa vô hình, thiên hạ vô địch.

Minh Ngọc Thần Công

Minh Ngọc Thần Công
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Di Hoa Cung
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
ÂmNhu
Lực Tay: +130
Thân Pháp: +167
Nội Tức: +233
Canh Khí: +160
Thể Phách: +135
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +195
Thân Pháp: +250
Nội Tức: +349
Canh Khí: +240
Thể Phách: +202
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9690
Nội lực tối đa +2700
Sức đỡ đòn cực hạn +9270
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Liệu Địch Tiên Cơ: Khi bị công kích, có xác suất 50% tăng 20% tỷ lệ né đòn của bản thân, duy trì 11 giây, 26 giây hồi.
Di Hoa Tiếp Ngọc: Man diệu vô phương, thiên hạ vô địch, khi né thành công, hồi phục 5% khí huyết tối đa của bản thân, và tăng 60% sát thương nhất kích tiếp theo của bạn, 4 giây hồi.
ZDN@2024