cửu âm đại điển
Thất Tuyệt KinhLục Hợp KinhNgũ Độc Kỳ KinhThái Tổ Âm CôngTâm Mạch Âm CôngThiên Ma Bảo LụcĐường Môn Hội Ý Công
Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Đường Môn, lấy Tuyệt Âm, Tuyệt Dương, Tuyệt Tâm, Tuyệt Khí, Tuyệt Mục, Tuyệt Chi, Tuyệt Cốt, làm Thất Tuyệt Dã. Thất Giả làm một thể, nếu vinh toàn vinh, nếu tổn toàn tổn.

Thất Tuyệt Kinh

Thất Tuyệt Kinh
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Đường Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
ÂmNhu
Lực Tay: +36
Thân Pháp: +78
Nội Tức: +14
Canh Khí: +10
Thể Phách: +37
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +54
Thân Pháp: +117
Nội Tức: +21
Canh Khí: +15
Thể Phách: +55
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +1930
Nội lực tối đa +580
Sức đỡ đòn cực hạn +630
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mỗi 5 lần xuất chiêu, công kích lần sau hồi Nội Lực của 5% Nội Lực tối đa, đồng thời kích thoái mục tiêu công kích
ZDN@2024