cửu âm đại điển
Thu Lão QuyếtKiêu Dương QuyếtThanh Đàm QuyếtKỳ Áo QuyếtPhong Khởi QuyếtCôn Luân DẫnCôn Luân Hội Ý Công
Công pháp này hoàn toàn khác với nội công võ học tầm thường, chú trọng dùng khỏe ứng mệt, dùng nhu khắc cương. Tu luyện công pháp này thành công, khi thi triển cảm thấy nhẹ nhàng không có lực, khiến con người vui vẻ thoải mái. Tuy nhiên điểm đặc biệt của công pháp này là ở chỗ tận dụng sức mạnh đối phương, tấn công liên tục cho đến khi đối thủ kiệt sức mà bỏ cuộc.

Phong Khởi Quyết

Phong Khởi Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Côn Luân
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
ÂmNhu
Lực Tay: +77
Thân Pháp: +148
Nội Tức: +219
Canh Khí: +124
Thể Phách: +76
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +115
Thân Pháp: +222
Nội Tức: +328
Canh Khí: +186
Thể Phách: +114
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +7230
Nội lực tối đa +2200
Sức đỡ đòn cực hạn +6990
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Thanh Phong Phất Diện: Khi bạo kích hoặc bị bạo kích, nhận 1 tầng “Thanh Phong Phất Diện”, sát thương bạo kích bản thân phải chịu giảm 10%, duy trì 15s, trong thời gian này mỗi lần bạo kích hoặc bị bạo kích sẽ tăng 1 tầng, tối đa 5 tầng. (Số tầng cộng dồn không tăng thời gian duy trì, hiệu quả kết thúc tiến hành điều tức)
Ý Khí Phong Phát: “Thanh Phong Phất Diện” kết thúc, dựa vào số tầng loại bỏ nhận hiệu quả số tầng tương ứng, mỗi tầng tăng sát thương chiêu của bản thân và sát thương bạo kích tăng 10%, bạo kích địch 1 lần loại bỏ 1 tầng, hoặc 10s sau biến mất.
Tiên Phong Đạo Cốt: “Ý Khí Phong Phát” kết thúc bình thường, thì "Ý Khí Phong Phát" không bị tiêu hao ở mỗi tầng đều có thể khiến “Thanh Phong Phất Diện” điều tức giảm 5s.
ZDN@2024