cửu âm đại điển
Tiêu Dao Tâm PhápNgọc Dương Thần CôngHàng Long Tâm PhápTửu Vũ Thần CôngCầm Long CôngThiên Nguyên Tâm phápCái Bang Hội Ý Công
Thiên Nguyên Tâm Pháp là tâm pháp nội công chí cao truyền đời của Cái Bang, là 1 trong những công pháp rất bá đạo, người thiên nguyên, chí cao vô thượng, lấy linh hồn vạn vật làm dung môi, tinh tú nhật nguyệt làm vũ khí, hải ngự bách xuyên, tụ hội trong cơ thể, khi đại thừa lấy khí ngự vật, thắng lợi ngoài 3 trượng.

Thiên Nguyên Tâm pháp

Thiên Nguyên Tâm pháp
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Cái Bang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
DươngCương
Lực Tay: +332
Thân Pháp: +134
Nội Tức: +116
Canh Khí: +101
Thể Phách: +144
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +498
Thân Pháp: +201
Nội Tức: +174
Canh Khí: +151
Thể Phách: +216
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10470
Nội lực tối đa +2510
Sức đỡ đòn cực hạn +7710
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Thạch Phá Thiên Kinh: Khi công kích có xác suất nhất định khiến bản thân bỏ qua tất cả miễn giảm phòng ngự tăng 30% trong 12s.
Phần Nguyệt Quy Nguyên: Khi công kích có xác suất nhất định tạo ra sát thương dương vào mục tiêu.
Thiên Nguyên Phá Võ: Khi bị công kích có xác suất nhất định loại bỏ hiệu quả loại công kích trên người đối phương như kèm theo sát thương, bỏ qua miễn giảm phòng ngự...Trạng thái có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tăng mạnh sát thương.
ZDN@2024